Μετρήσεις

Μετρήσεις που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε φασματογράφο όπου φαίνονται οι κορυφές που δείχνουν τις διάφορες πηγές ακτινοβόλησης.

Μετά την τοποθέτηση του Raditox έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των κορυφών ακτινοβόλησης.

Χρησιμοποιήθηκε το VEGA TEST (πιστοποιημένο μηχάνημα Βιοσυντονισμού γερμανικής τεχνολογίας – οδηγία 93/42/EEC Medical Device Directive / CE 0494) που δείχνει πως η ακτινοβολία του κινητού μπλοκάρει την ενέργεια του σώματός μας και στη συνέχεια με την τοποθέτηση του raditox απελευθερώνεται η ενέργεια του σώματος.

Σε εξειδικευμένο εργαστήριο μετρήσεων το Raditox υποβλήθηκε σε δοκιμές και φάνηκε η μετατροπή των ακτινοβολιών από χαοτικές σε αρμονικές όπως φαίνεται παρακάτω.

TOP