Blog

Η Ηλεκτρομαγνητική Φυσιολογία του Ανθρώπου και Θεραπευτικές

Η Ηλεκτρομαγνητική Φυσιολογία του Ανθρώπου και Θεραπευτικές

Εφαρμογές

Εισαγωγή στην Ηλεκτρομαγνητική Φυσιολογία του Ανθρώπου 

Η Ηλεκτρομαγνητική Φυσιολογία του Ανθρώπου και Θεραπευτικές Εφαρμογές
Του Δρ. Άγγελου Μ. Ευαγγέλου, καθηγητή Φυσιολογίας,
Επίτιμου Μέλους του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου

Τα έμβια όντα, μεταξύ των οποίων και o άνθρωπος, του πλανήτη μας, ζουν επί δισεκατομμύρια χρόνια, υπό την επίδραση διάφορων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Η πρώτη επίδραση που ασκείται στα όντα είναι του γήινου μαγνητικού πεδίου με συχνότητα 7-8 Hz και ένταση που κυμαίνεται από 35 mT στον ισημερινό μέχρι 75 mT στους πόλους. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δικό του μαγνητικό πεδίο συχνότητας περίπου 7,8 Hz ( και έντασης μεγέθους μΤ).

Ο πλανήτης μας όμως καθώς και τα έμβια βομβαρδίζεται καθημερινά από ένα τεράστιο εύρος ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών από τα πολύ χαμηλής συχνότητας (ELF &VLF) μέχρι και την ιονίζουσα (ακτίνες Χ) και την κοσμική ακτινοβολία.

Αυτά τα πεδία είναι τα φυσικά πεδία στα οποία το μαγνητικό πεδίο της γης καθώς και η γήινη ατμόσφαιρα (για την κοσμική ακτινοβολία) προσέφερε σημαντική προστασία.
Μπορείτε να δείτε και Πως να προστατευτούμε από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
Όμως από τις αρχές του αιώνα η ανθρωπογενής δραστηριότητα προσέθεσε ένα σημαντικό εύρος πεδίων (ηλεκτρισμός, ραντάρ, επικοινωνίες κ..α.) που κάλυψαν το μέχρι τότε κενό εύρος μέχρι τις συχνότητες του ορατού φωτός.

Η εξάρτηση των λειτουργιών του ανθρώπου και άλλων μορφών ζωής από τα διάφορα ΗΜΓνητικά πεδία είναι γνωστή από μελέτες ήδη από το 1890 καθώς και της υγείας του ανθρώπου από τις μεταβολές του μαγνητικού πεδίου που προκαλούνται από τις περιοδικές ηλιακές μαγνητικές καταιγίδες (Zadhin M, 2001).

Φορέας του ΗΜΓνητικού πεδίου είναι το ΗΜΓνητικό κύμα το οποίο περιέχει ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό σκέλος (κύμα) τα οποία διαδίδονται μαζί κάθετα και ισοφασικά το ένα με το άλλο με ταχύτητα (στο κενό) ίση με αυτή του φωτός (c).
Ο άνθρωπος (και όλα τα έμβια) είναι, πέραν των άλλων και ένα δίκτυο παραγωγής και υποδοχής-διάδοσης και εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Η ηλεκτρική λειτουργία των διαφόρων συστημάτων, τα σωμάτια σιδήρου στα κύτταρα του κωναρίου, η λειτουργία των πρωτεϊνών ως ημιαγωγών, των συστατικών της κυτταρικής μεμβράνης (λιπιδίων πρωτεϊνών κ.α.) και του ενδο- και εξωκυττάριου νερού ως «υγρών κρυστάλλων», στοιχειοθετούν την άποψη του παραγωγού, πομπού και δέκτη ηλεκτρομαγνητικής πληροφορίας.

Είναι σήμερα γνωστό ότι οι κυτταρικοί-σωματικοί μικροσωληνίσκοι είναι αγωγοί ΗΜΓνητικών κυμάτων (f=1013 Ηz και των αρμονικών τους, σε λ= mm) που συντονίζουν τις κυτταρικές λειτουργίες (Lasley & Primram,1991), τα κεντροσωμάτια περιέχουν οξείδια του πυριτίου και εκπέμπουν και δέχονται ΗMΓνητικά «σήματα».
Το ανθρώπινο σώμα παράγει μια σειρά θεμελιωδών ΗΜΓνητικών συχνοτήτων χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας του (Andreyev YA, Bely MA, Sit’ko SP,1982). Τα νευρικά κύτταρα εκπέμπουν και λαμβάνουν ΗΜΓνητικά πεδία στην περιοχή ELF (Elul J UCLA, 1967).

Η κυτταρική μεμβράνη συμπεριφέρεται ως κρυσταλλοδίοδος ή τρανζίστορ, μετατρέποντας τα εναλλασσόμενα ΗΜΓνητικά πεδία σε συνεχή και ενισχύοντάς τα. (Pinkard W,1985).
To κυτταρικό DNA εκπέμπει ΗΜΓνητικά κύματα (τύπου Laser), με τα οποία γίνεται η ένδο – και διακυτταρική επικοινωνία.

Ακόμη τα κύτταρα προ του θανάτου τους, εκπέμπουν ένα χαρακτηριστικό ΗΜΓνητικό κύμα ενημερώνοντας τα υπόλοιπα (Popp F.A 1986 & 1989)
Οι μετρήσεις των διαφόρων λειτουργιών με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων με τα σύγχρονα μαγνητόμετρα (SQUIDs) και με τις συσκευές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR, MRI) είναι σήμερα γεγονός.
To 1960 οι Mosalenko Y et al, κοινοποίησαν μια ηλεκτρονική συσκευή μεγάλης εμβέλειας εκπομπής και καταγραφής ραδιοσυχνοτήτων στο ανθρώπινο σώμα (Συχνότητες από 2-6 GHz, λ=mm-microwaves) και έδειξαν ότι η διαφορά μεταξύ εκπεμπόμενης και απαντώμενης συχνότητας μπορεί να δώσει διαγνωστικές πληροφορίες (Lin C: Bioelectromagnetics, 1992).

Το 1970 Ρώσοι και Ουκρανοί ραδιοφυσικοί ανακάλυψαν ότι υπάρχει συντονισμός των ιστών και κυττάρων με πολύ υψηλής συχνότητας και χαμηλής έντασης Ραδιοκύματα. Έτσι για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι ειδικές ραδιοσυχνότητες συντονισμού ανθρώπων, ζώων αλλά και άλλων συστατικών (βιολογικών και χημικών ουσιών) (Petrosyan V.I et al, 1970-Kositsky et al 2001).

H εκπομπή και καταγραφή πολύ χαμηλής έντασης φωτονίων (βιοφωτονίων) από το ανθρώπινο σώμα, διαφορετικής συχνότητας για κάθε όργανο, είναι μια ακόμη σημαντική ένδειξη ( Cohen &Popp, -Indian J Exp Biology, 2003).
Η βιοπληροφορική έχει δείξει ότι η επικοινωνία, -η γλώσσα του σώματος- είναι ηλεκτρική και χημική.
Οι νευρικές ηλεκτρικές διεγέρσεις περιέχουν πληροφορία, οι (βιο)χημικές ενώσεις-σήματα περιέχουν πληροφορία προς εκτέλεση, κωδικοποιημένη στη δομή τους. Τα κύτταρα είναι γεμάτα αποδέκτες της πληροφορίας (υποδοχείς) και περιέχουν όλες τις λειτουργικές δομές και τα βιοχημικά μονοπάτια, μετάφρασης και μεταγωγής της πληροφορίας αυτής στον πυρήνα προς εκτέλεση της εντολής.

Είναι όμως μόνο αυτά τα δύο πληροφοριακά συστήματα που αποτελούν την γλώσσα του σώματος;
Μήπως τα έμβια –και ο ανθρώπινος οργανισμός- επικοινωνούν παράλληλα και ηλεκτρομαγνητικά;
Μπορεί μια εντολή κωδικοποιημένη ΗΜΓνητικά-ηλεκτρονικά να εκτελεσθεί από τον οργανισμό ή και τα κύτταρα των έμβιων όντων;

Το 1995 οι Edler και συνεργάτες, έδειξαν ότι
οι βάτραχοι εκτελούν την μη μοριακή ηλεκτρονική εντολή της θυροξίνης και γίνονται υπερθυρεοειδικοί, ενώ το 2000 οι Thomas και συν. έδειξαν ότι τα ουδετερόφιλα μπορεί να ενεργοποιηθούν και να παράγουν δραστικές μορφές οξυγόνου (ελεύθερες Ρίζες) με ηλεκτρονική εκπομπή της οξικής μυριστικής φορβόλης.
Μπορείτε να δείτε και Ελεύθερες ρίζες: Γιατί μας απειλούν και πως τις αντιμετωπίζουμε 
To 2005 δείξαμε ότι η ταυτόχρονη εκπομπή του ραδιοφωνικού φάσματος συντονισμού του NGF (αυξητικού νευρικού παράγοντα), σε κακοήθη κύτταρα μυελού των επινεφριδίων (PC12) προκαλεί τη διαφοροποίησή τους προς νευρώνες όπως και ο ίδιος ο NGF (Karkabounas et al 2005).

Και δείξαμε ακόμη ότι κύτταρα Hela με αδρανοποιημένο το γονίδιο της πρωτεΐνης του θερμικού σοκ (heat shock protein 70) γίνονται θερμοάντοχα αν εκτεθούν στο ΗΜΓνητικό φάσμα της εν λόγω πρωτεΐνης (Evangelou et al 2010) και ότι η εκπομπή του φάσματος συντονισμού της μορφίνης σε πειραματόζωα προκαλεί αναλγητικά φαινόμενα ανάλογα της ίδιας της μορφίνης (Verginadis et al 2009).
Αυτά είναι μερικά από τα πειραματικά δεδομένα που συνηγορούν ότι πιθανώς η ηλεκτρομαγνητική είναι μία από τις γλώσσες του σώματος.

«Η Ηλεκτρομαγνητική Αγωγή (ΕΜF Treatment) για την θεραπεία του πόνου, του καρκίνου, της επιληψίας, της σκλήρυνσης κατά πλάκας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και των φλεγμονωδών παθήσεων βρίσκεται υπό συνεχή έρευνα. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτής της νέας επιστημονικής προσέγγισης είναι ακόμη άγνωστη.
Αισιοδοξούμε ότι η Ηλεκτρομαγνητική Αγωγή έχει τη δύναμη να επιφέρει επαναστατικές μεταβολές στην ιατρική πρακτική, που μέχρι τώρα δυναστεύεται από την φαρμακοθεραπεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις.
Νέα θεραπευτικά εργαλεία που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο μέλλον, παρέχουν δυνατότητες μη-επεμβατικών θεραπειών με χαμηλό βαθμό κινδύνου και χωρίς προβλήματα φαρμακευτικών παρενεργειών και αλληλεπιδράσεων»